ลงทะเบียนนิสิตใหม่ รหัส 65

posted in: News | 0

คณะบัญชี รับลงทะเบียนนิสิตใหม่ รหัส 65 สาขาวิชาการบัญชี วันที่ 29-30 เมษายน 2565 และ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ห้องประชุม ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์