ที่ตั้งเลขที่ : 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

โทรศัพท์ : 0 2432 6101-5

Facebook : https://www.facebook.com/rpu.acc