การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

posted in: News | 0

คณะบัญชี จัดกิจกรรม “การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน” วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 10.30-12.30 น. ผ่านระบบ Google Meet