ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกรกฎ ติดตารัมย์

posted in: News | 0

นิสิตมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ รับรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกรกฎ ติดตารัมย์ สาขาวิชาการบัญชี ที่ได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดี ให้เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปีพุทธศักราช 2564 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้ไว้ ณ 1 มิถุนายน 2564