หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ คณาจารย์ หลักสูตรที่เปิดสอน ข่าวสารและกิจกรรม สหกิจฯ และฝึกงาน หลักสูตรระยะสั้น ผลงาน ติดต่อคณะ
หน้าแรก   >   ผลงาน
 
ผลงาน
คณะบัญชี
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 

ผลงาน

  ผลงานอาจารย์
  ผลงานนักศึกษา
  ผลงานศิษย์เก่า
 
 
     
รางวัลคนดีศรีราชพฤกษ์   รางวัลคนดีศรีราชพฤกษ์

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ในโอกาสได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ และประกาศนียบัตร “คนดีศรีราชพฤกษ์” ประเภทงานวิจัยดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับมอบในงานพิธีไหว้ครู “บูชาครู เชิดชูบูรพาจารย์” ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1503 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ดั
     
 
วันที่: 27 พ.ย. 2561 
 
 
 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.