หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ คณาจารย์ หลักสูตรที่เปิดสอน ข่าวสารและกิจกรรม สหกิจฯ และฝึกงาน หลักสูตรระยะสั้น ผลงาน ติดต่อคณะ
หน้าแรก   >   ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม
คณะบัญชี
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
  คณะบัญชี สาขาวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านบัญชี วันที่ 23 สิงหาคม 2563

...
     
 
ข่าววันที่: 26 ส.ค. 2563 

  คณะบัญชี ประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร บัญชีบัณฑิต หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564 วันที่ 25 สิงหาคม 2563

คณะบัญชี ประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร บัญชีบัณฑิต หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564 วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง 1317 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์...
     
 
ข่าววันที่: 26 ส.ค. 2563 

  คณะบัญชี สาขาวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมอบรมให้ความรูด้านบัญชี ให้กับนิสิตสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 16 สิงหาคม 2563

คณะบัญชี สาขาวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมอบรมให้ความรูด้านบัญชี ให้กับนิสิตสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 16 สิงหาคม 2563 นิสิตที่เรียนรายวิชา 211-014 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน โดยได้เรียนเชิญ นายวิริทธิพล ศักดิ์ศรีวรเมธ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศและเทคโนโลยีบริษัท อะมานะฮ์ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อเรื่อง “ การตรวจสอบและควบคุมภายในของเทคโนโลยีสารสนเทศ ” ณ ห้อง 1312 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์...
     
 
ข่าววันที่: 20 ส.ค. 2563 

  คณะบัญชี รับการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ระดับคณะบัญชี สาขาวิชาการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 20 สิงหาคม 2563

คณะบัญชี รับการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ระดับคณะบัญชี สาขาวิชาการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง 1317 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์...
     
 
ข่าววันที่: 20 ส.ค. 2563 

 

 
 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.