หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ คณาจารย์ หลักสูตรที่เปิดสอน ข่าวสารและกิจกรรม สหกิจฯ และฝึกงาน หลักสูตรระยะสั้น ผลงาน ติดต่อคณะ
หน้าแรก   >   ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม
คณะบัญชี
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
  บรรยายความรู้ด้านบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน วันที่ 9 กันยายน 2563

...
     
 
ข่าววันที่: 09 ก.ย. 2563 

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี โดย ดร.จักรพันธ์ พงษ์เภตรา เป็นวิทยากรบรรยาย วันที่ 2 กันยายน 2563

...
     
 
ข่าววันที่: 03 ก.ย. 2563 

  บรรยายให้ความรู้ เรื่อง กระบวนการจัดทำบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ วันที่ 22 สิงหาคม 2563

...
     
 
ข่าววันที่: 01 ก.ย. 2563 

  สาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ประชุมพิจารณาข้อสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 28 สิงหาคม 2563

...
     
 
ข่าววันที่: 28 ส.ค. 2563 

 

 
 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.