หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ คณาจารย์ หลักสูตรที่เปิดสอน ข่าวสารและกิจกรรม สหกิจฯ และฝึกงาน หลักสูตรระยะสั้น ผลงาน ติดต่อคณะ
หน้าแรก   >   ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม
คณะบัญชี
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
  บรรยายให้ความรู้ นักบัญชียุคใหม่สู่การปรับตัวในยุค AI การทำงบการเงินและรายการวิเคราะห์งบการเงิน วันที่ 16 กันยายน 2563

บรรยายให้ความรู้ นักบัญชียุคใหม่สู่การปรับตัวในยุค AI การทำงบการเงินและรายการวิเคราะห์งบการเงิน วันที่ 16 กันยายน 2563 ณ ชั้น 6 อาคาร 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหาร...
     
 
ข่าววันที่: 22 ก.ย. 2563 

  โครงการผลิตและเผยแพร่ สื่อประชาสัมพันธ์ การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด

...
     
 
ข่าววันที่: 12 ก.ย. 2563 

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี เข้ารับการอบรม เรื่อง “การเขียนบทความวิชาการ” วันที่ 11 กันยายน 2563

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี เข้ารับการอบรม เรื่อง “การเขียนบทความวิชาการ” จัดโดย สำนักส่งเสริมวิจัยฯ วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภา อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยสำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรมเชิญ รศ.ดร.โกวิทย์ กังสนันท์ วิทยากรบรรยาย โดยมี ผศ.ไพสรณ์ สูงสมบัติ อาจารย์สกลพร พิบูลย์วงศ์ เข้ารับการอบรมฯ...
     
 
ข่าววันที่: 12 ก.ย. 2563 

การตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการระดับอุดมศึกษา วันที่ 10 กันยายน 2563   การตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการระดับอุดมศึกษา วันที่ 10 กันยายน 2563

...
     
 
ข่าววันที่: 12 ก.ย. 2563 

 

 
 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.