หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ คณาจารย์ หลักสูตรที่เปิดสอน ข่าวสารและกิจกรรม สหกิจฯ และฝึกงาน หลักสูตรระยะสั้น ผลงาน ติดต่อคณะ
หน้าแรก   >   ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม
คณะบัญชี
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
  นิสิตสาขาวิชาการบัญชี ได้รับเกียรติบัตร คนดีศรีราชพฤกษ์ ประจำปี 2563 วันที่ 13 สิงหาคม 2563

...
     
 
ข่าววันที่: 22 ก.ย. 2563 

  คณะบัญชี จะจัดทำโครงการอบรมบริการวิชาการการอบรม CPD หลักสูตรที่ 1 เรื่อง การรับรู้รายการและการวัดค่าสินทรัพย์ ระหว่าง NPAEs กับ PAEs วันที่ 19 กันยายน 2563

...
     
 
ข่าววันที่: 22 ก.ย. 2563 

อบรมการให้ความรู้เรื่องการใช้งานแพลตฟอร์มเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (VLEARN) วันที่ 18 กันยายน 2563   อบรมการให้ความรู้เรื่องการใช้งานแพลตฟอร์มเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (VLEARN) วันที่ 18 กันยายน 2563

...
     
 
ข่าววันที่: 22 ก.ย. 2563 

  อาจารย์ นิสิต และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรประจำเดือน วันที่ 18 กันยายน 2563

...
     
 
ข่าววันที่: 22 ก.ย. 2563 

 

 
 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.