หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ คณาจารย์ หลักสูตรที่เปิดสอน ข่าวสารและกิจกรรม สหกิจฯ และฝึกงาน หลักสูตรระยะสั้น ผลงาน ติดต่อคณะ
หน้าแรก   >   ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม
คณะบัญชี
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
  อบรมเจ้าหน้าที่ เรื่อง การใช้ Google Sheet และ Google Doc .ในการทำงาน กลุ่ม 1 วันที่ 20 ตุลาคม 2563

อบรมเจ้าหน้าที่ เรื่อง การใช้ Google Sheet และ Google Doc .ในการทำงาน กลุ่ม 1 วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ห้อง 4605 ชั้น 6 อาคาร ดร.กมล ชูทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์...
     
 
ข่าววันที่: 22 ต.ค. 2563 

  ประชุมพิจารณาค่าระดับคะแนน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2563

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ประชุมพิจารณาค่าระดับคะแนน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2/2563 วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้อง 1317 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์...
     
 
ข่าววันที่: 17 ต.ค. 2563 

  พิธีทำบุญตักบาตรประจำเดือนตุลาคม 2563 วันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9 (วันที่ 9 ตุลาคม 2563)

พิธีทำบุญตักบาตรประจำเดือนตุลาคม 2563 วันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9 ณ โถงชั้นล่าง อาคารเฉลิมพระเกรียรติ มห่วิทยาลัยราชพฤกษ์ วันที่ 9 ตุลาคม 2563...
     
 
ข่าววันที่: 09 ต.ค. 2563 

  บรรยายให้ความรู้ เรื่อง นักบัญชียุคใหม่สู่การปรับตัวในยุค AI การทำงบ การเงินและรายการวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริหาร วันที่ 27 กันยายน 2563

บรรยายให้ความรู้ เรื่อง นักบัญชียุคใหม่สู่การปรับตัวในยุค AI การทำงบการเงินและรายการวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริหาร วันที่ 27 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ บรรยายโดย ดร.พรรณเพ็ญ สิทธิพัฒนา...
     
 
ข่าววันที่: 29 ก.ย. 2563 

 

 
 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.