หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ คณาจารย์ หลักสูตรที่เปิดสอน ข่าวสารและกิจกรรม สหกิจฯ และฝึกงาน หลักสูตรระยะสั้น ผลงาน ติดต่อคณะ
หน้าแรก   >   ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม
คณะบัญชี
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
  คณะบัญชี จัดทำโครงการ รหัส 63-16-013-00-1141 โครงการบริการวิชาการการอบรมผู้ทำบัญชีนับชั่วโมง CPD (บริการวิชาการแบบหารายได้) หลักสูตรที่ 2 SMEs บัญชีเดียวกับมาตรฐานรายงานทางการเงิน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

คณะบัญชี จัดทำโครงการ รหัส 63-16-013-00-1141 โครงการบริการวิชาการการอบรมผู้ทำบัญชีนับชั่วโมง CPD (บริการวิชาการแบบหารายได้) หลักสูตรที่ 2 SMEs บัญชีเดียวกับมาตรฐานรายงานทางการเงิน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ห้องประชุม 4801 ชั้น 8 อาคาร ดร.กมล ชูทรัพย์ หาวิทยาลัยราชพฤกษ์...
     
 
ข่าววันที่: 03 พ.ย. 2563 

  จัดสัมมนาวิชาการให้แก่อาจารย์ผู้สอนบัญชี การบริการวิชาการแบบให้เปล่า ในหัวข้อเรื่อง “ก้าวทันมาตรฐานรายงานทางการเงินกับอาจารย์ผู้สอนทางบัญชี” วันที่ 21 ตุลาคม 2563

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาบัญชีของอาจารย์ผู้สอน ให้สามารถก้าวทันมาตรฐานรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงไป ที่มีผลต่อเนื้อหาสาระที่จะนำมาสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คณะบัญชี จึงจัดสัมมนาวิชาการให้แก่อาจารย์ผู้สอนบัญชีในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรีทางบัญชี การบริการวิชาการแบบให้เปล่า ในหัวข้อเรื่อง “ก้าวทันมาตรฐานรายงานทางการเงินกับอาจารย์ผู้สอนทางบัญชี” ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม 4607 ชั้น 6 อาคาร ดร.กมล ชูทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยมี ดร.จักรพันธ์ พงษ์เภตรา เป็นผู้บรรยาย ผู้จัดสัมมนามีการบริการเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารกลางวัน และอาหารว่าง ช่วงเช้า ช่วงบ่าย...
     
 
ข่าววันที่: 22 ต.ค. 2563 

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี เข้ารับการอบรมการจัดทำวิจัย KM วันที่ 21 ตุลาคม 2563

...
     
 
ข่าววันที่: 22 ต.ค. 2563 

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี เข้ารับการอบรมการเขียน มคอ.3 วันที่ 22 ตุลาคม 2563

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี เข้ารับการอบรมการเขียน มคอ.3 วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30-12.00 น. ห้องประชุม 1504 ชั้น 5 อาคาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทจาลัยราชพฤกษ์...
     
 
ข่าววันที่: 22 ต.ค. 2563 

 

 
 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.