หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ คณาจารย์ หลักสูตรที่เปิดสอน ข่าวสารและกิจกรรม สหกิจฯ และฝึกงาน หลักสูตรระยะสั้น ผลงาน ติดต่อคณะ
หน้าแรก   >   ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม
คณะบัญชี
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
  คณะบัญชี ประชุมคณะกรรมการนิสิต ภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563

...
     
 
ข่าววันที่: 18 พ.ย. 2563 

  ทำบุญตักบาตร วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

ทำบุญตักบาตร วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคาร ดร.กมล ชูทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์...
     
 
ข่าววันที่: 13 พ.ย. 2563 

  นิสิตสาขาวิชาการบัญชีเข้ารับการอบรมอบรมภาวะผู้นำ วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563

นิสิตสาขาวิชาการบัญชีเข้ารับการอบรมอบรมภาวะผู้นำ วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 1503 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์...
     
 
ข่าววันที่: 12 พ.ย. 2563 

  พิธีมอบเกียรติบัตร “คนเก่ง คนดีศรีราชพฤกษ์” ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

พิธีมอบเกียรติบัตร “คนเก่ง คนดีศรีราชพฤกษ์” ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภท นิสิตเรียนดี กิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์ และกีฬา วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 1503 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ นิสิตสาขาวิชาการบัญชี ได้รับเกียรติบัตร คนดีศรีราชพฤกษ์ ผลการเรียน ดีเด่น ประจำปี 2563 นางสาวศิริรักษ์ บุญเพียร ผลการเรียน ดีเด่น นางสาวกุลณัฐ พันฉลาด ผลการเรียน ดีเด นางสาวชลิสา บรรจงขจรพัฒน์ “คนเก่ง คนดีศรีราชพฤกษ์ ด้านกิจกรรมดีเด่น ประเภทนิสิต ” ประจำปี 2563 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 “คนเก่ง คนดีศรีราชพฤกษ์ ด้านบำเพ็ญประธยชน์ ประเภทนิสิต ” ประจำปี 2563 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นางสาวสุดารัตน์ สานิชตาม “คนเก่ง คนดีศรีราชพฤกษ์ ด้านบำเพ็ญประธยชน์ ประเภทนิสิต ” ประจำปี 2563 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563...
     
 
ข่าววันที่: 06 พ.ย. 2563 

 

 
 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.