หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ คณาจารย์ หลักสูตรที่เปิดสอน ข่าวสารและกิจกรรม สหกิจฯ และฝึกงาน หลักสูตรระยะสั้น ผลงาน ติดต่อคณะ
หน้าแรก   >   ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม
คณะบัญชี
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โถงอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี ดร.สันธยา ชูทรัพย์ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมเป็นตัวแทนผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิต เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมกล่าวถวายพระพรชัยมงคล รวมทั้งลงนามถวายพระพร โดยมี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์เข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง...
     
 
ข่าววันที่: 24 ก.ค. 2563 

  คณะบัญชี จัดอบรม CPD/CPD การศึกษา 2563

เรียน สถานประกอบการ บริษัท ห้างร้าน นิสิต ศิษย์เก่า อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี ด้วยคณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จัดอบรมสัมมนา CPD/CPA (รับสมัคร จำนวน 45 คน) หลักสูตรในการอบรม หลักสูตรที่ 1 การรับรู้รายการและการวัดค่าสินทรัพย์ ระหว่าง NPAEs กับ PAEs เป็นเงิน 1,000 บาท อบรม วันที่ 19 กันยายน 2563 ห้องประชุม 4801 ชั้น 8 อาคาร ดร.กมล ชูทรัพย์ ม.ราชพฤกษ์ หลักสูตรที่ 2 SMEs บัญชีเดียวกับมาตรฐานรายงานทางการเงิน เป็นเงิน 1,500 บาท อบรมวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 สมัครอบรม 2 หลักสูตร เป็นเงิน 1,700 บาท กรุณา Fax ใบสมัครพร้อมใบโอนเงินมาที่ 02-432-6107-8 หรือ E-mail : cpd_acc@rpu.ac.th ก่อนวันที่ 10 กันยายน 2563 และ วันที่อบรมกรุณานำใบสมัคร พร้อมใบโอนเงินต้นฉบับ และบัตรประชาชน มาแสดงด้วย (คณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ โทร.02-432-6101-5 ต่อ 1319 โทร.081-533-7199)...
     
 
ข่าววันที่: 23 ก.ค. 2563 

  คณะบัญชี จัดกิจกรรมแรกพบนิสิต รหัส 63 และกิจกรรมปฐมนิเทศ นิสิต รหัส 63

วันที่ 5-7 มิถุนายน 2563 ห้อง 1309 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระกียรติ มหาวิทยาลัยราชพฤก๋์...
     
 
ข่าววันที่: 21 ก.ค. 2563 

  การอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์การประเมิน)

การอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์การประเมิน) วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1504 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ผู้เข้ารับการอบรม นางสาวธันย์ชนก ฉิมน้อย ระดับผู้ช่วยเลขานุการ...
     
 
ข่าววันที่: 21 ก.ค. 2563 

 

 
 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.