หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ คณาจารย์ หลักสูตรที่เปิดสอน ข่าวสารและกิจกรรม สหกิจฯ และฝึกงาน หลักสูตรระยะสั้น ผลงาน ติดต่อคณะ
หน้าแรก   >   ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม
คณะบัญชี
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
  คณะบัญชี ส่งนิสิตสาขาวิชาการบัญชี เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศครั้งที่ 8 ประจำปี 2563

การแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศครั้งที่ 8 ประจำปี 2563 “Thailand Accounting Challenge 2020” วันที่ 25 มกราคม 2563 ณ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผลปรากฏว่าได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันฯ จำนวน 3 คน นายอนุชิต บุญลพ นางสาวบุญญาพร ศรีประเสริฐ นางสาวจันทร์จิรา รุขชาติ ผู้ควบคุมทีม ผศ.ทวิชชัย อุรัจฉัท...
     
 
ข่าววันที่: 26 ม.ค. 2563 

  คณะบัญชี ส่งนิสิตเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมไทย

...
     
 
ข่าววันที่: 24 ม.ค. 2563 

  คณะบัญชี เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญใส่บาตร เดือนมกราคม 2563

วันที่ 22 มกราคม 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์...
     
 
ข่าววันที่: 22 ม.ค. 2563 

  คณะบัญชี จัดกิจกรรมจัดทำโครงการ รหัส 62-14-006-00-1141 โครงการพัฒนาความรู้ทักษะวิชาชีพให้แก่ศิษย์เก่า

...
     
 
ข่าววันที่: 21 ม.ค. 2563 

 

 
 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.