หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ คณาจารย์ หลักสูตรที่เปิดสอน ข่าวสารและกิจกรรม สหกิจฯ และฝึกงาน หลักสูตรระยะสั้น ผลงาน ติดต่อคณะ
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
คณะบัญชี
 
         
ข่าวสารและกิจกรรม

คณะบัญชี ส่งนิสิตสาขาวิชาการบัญชี เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศครั้งที่ 8 ประจำปี 2563   คณะบัญชี ส่งนิสิตสาขาวิชาการบัญชี เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศครั้งที่ 8 ประจำปี 2563

การแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศครั้งที่ 8 ประจำปี 2563 “Thailand Accounting Challenge 2020” วันที่ 25 มกราคม 2563 ณ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผลปรากฏว่าได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันฯ จำนวน 3 คน นายอนุชิต บุญลพ นางสาวบุญญาพร ศรีประเสริฐ นางสาวจันทร์จิรา รุขชาติ ผู้ควบคุมทีม ผศ.ทวิชชัย อุรัจฉัท...
     
 
ข่าววันที่: 26 ม.ค. 2563 

 
หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิชาการบัญชี
 
บรรยากาศ
         
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.