หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ คณาจารย์ หลักสูตรที่เปิดสอน ข่าวสารและกิจกรรม สหกิจฯ และฝึกงาน หลักสูตรระยะสั้น ผลงาน ติดต่อคณะ
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
คณะบัญชี
 
         
ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมพิจารณาค่าระดับคะแนน  ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2563   ประชุมพิจารณาค่าระดับคะแนน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2563

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ประชุมพิจารณาค่าระดับคะแนน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2/2563 วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้อง 1317 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์...
     
 
ข่าววันที่: 17 ต.ค. 2563 

 
หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิชาการบัญชี
 
บรรยากาศ
         
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.