หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ คณาจารย์ หลักสูตรที่เปิดสอน ข่าวสารและกิจกรรม สหกิจฯ และฝึกงาน หลักสูตรระยะสั้น ผลงาน ติดต่อคณะ
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
คณะบัญชี
 
         
ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรม  Open House วันที่ 18 ธันวาคม 2563   กิจกรรม Open House วันที่ 18 ธันวาคม 2563

คณะบัญชี สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม Open House วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 1) แนะนำคณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 2) แนะนำแผนการเรียนสาขาวิชาการบัญชี 3) การสมัครเรียน การเทียบโอนรายวิชา 4) การดูแลนิสิต การจัดกิจกรรมต่างๆ การพบอาจารย์ที่ปรึกษา 5) แนะนำกองทุนกู้ยืม กยศ. 6) การติดตามข่าวสาร Face Book คณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ กลุ่ม lINE นิสิตสาขาวิชาการบัญชี รหัส 64 7) ตอบคำถาม 10 ข้อ (เกมส์ Kahoot) มอบของรางวัล 8) เกมส์ใบ้คำ มอบของรางวัล...
     
 
ข่าววันที่: 18 ธ.ค. 2563 

 
หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิชาการบัญชี
 
บรรยากาศ
         
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.